Фирмен профил

Информация за дейността на фирмата

„Център за професионално обучение и ориентиране“ ООД е организация с дългогодишен опит в организиране на събития и семинари, професионално обучение и ориентиране, разработване на обучителни модули и програми за извършване на професионално обучение и ориентиране в сферата на обществените поръчки и управлението на бюджетните средства, стратегическо планиране, маркетингови планове и програми, разработване на проектна документация за концесии, обществени поръчки и други форми на публично – частни партньорства, организиране на семинари и конференции в сферите на обществени поръчки, концесии, публично – частно партньорство, стратегическо планиране, издателска и печатна дейност, както и други дейности в сферата на професионалното развитие и квалификация.

Организацията разполага с внедрена система за качество: EN ISO 9001:2008 със следния обхват:

 

 

Основните области на дейност на „ЦПОО” ООД

 

 

 

Лицензия в НАПОО

 

ЦПОО ООД е регистрирана в НАПОО (Национална агенция за професионално образование и обучение) на 18.04.2012 г.  номер на лицензията: 201212972,  което дава право на Центъра за професионално обучение към "ЦПОО" ООД да организира и провежда обучения и да издава удостоверения за придобиване на професионална квалификация.

Лицензираните специалности на Центъра за професионално обучение към ЦПОО ООД са следните:

212030 Музикант - вокалист

2120301 Класическо пеене - III СПК

212030 Музикант - вокалист

2120302 Народно пеене - III СПК

212030 Музикант - вокалист

2120303 Поп и джаз пеене - III СПК

342020 Сътрудник в маркетингови дейности

3420201 Маркетингови проучвания - II СПК

345050 Сътрудник в малък и среден бизнес

3450501 Малък и среден бизнес - II СПК

345120 Икономист

3451201 Индустрия - III СПК

345120 Икономист

3451202 Търговия - III СПК

345120 Икономист

3451203 Земеделско стопанство - III СПК

345120 Икономист

3451204 Икономика и мениджмънт - III СПК

346010 Офис - мениджър

3460101 Бизнес - администрация - III СПК

481010 Програмист

4810101 Програмно осигуряване - II СПК

482030 Оператор на компютър

4820301 Текстообработване - I СПК

523010 Техник по комуникационни системи

5230101 Радио и телевизионна техника - III СПК

523010 Техник по комуникационни системи

5230102 Телекомуникационни системи - III СПК

523010 Техник по комуникационни системи

5230104 Кинотехника, аудио и видеосистеми - III СПК

523010 Техник по комуникационни системи

5230105 Оптически комуникационни системи - III СПК

812010 Организатор на туристическа агентска дейност

8120101 Организация на туризма и свободното време - III СПК

812010 Организатор на туристическа агентска дейност

8120102 Селски туризъм - III СПК

812040 Аниматор в туризма

8120402 Туристическа анимация - III СПК