• 1.jpg
 • 40435_2_.jpg
 • 5635899010_9843d90a46.jpg
 • benchmarking-1-150.jpg
 • online-02.jpg
 • stylba.jpg
 • Training-CR-150x90.jpg

Събития

СЕРТИФИКАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ: „ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ“

 • ПДФ

СЕРТИФИКАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ: „ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ“. КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПО ПОВОД НА ЕЛЕКТРОННОТО ВЪЗЛАГАНЕ И ПРОМЕНИТЕ В ПРАВИЛНИКА ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗОП. ПРОБЛЕМИ НА ВЪЗЛАГАНЕТО И ПРЕВЕНЦИЯ НА ТЯХНОТО ДОПУСКАНЕ.

СТРОИТЕЛСТВО И ИНЖЕНЕРИНГ

ПЪРВИ ПАНЕЛ: ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ФИНАНСОВИТЕ КОРЕКЦИИ ПРЕЗ ПРАКТИКАТА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА И ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД; КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПО ПОВОД НА ЕЛЕКТРОННОТО ВЪЗЛАГАНЕ И ПРОМЕНИТЕ В ПРАВИЛНИКА ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗОП. ПРОБЛЕМИ НА ВЪЗЛАГАНЕТО И ПРЕВЕНЦИЯ НА ТЯХНОТО ДОПУСКАНЕ.

ВТОРИ ПАНЕЛ: СТРОИТЕЛСТВО И ИНЖЕНЕРИНГ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА И МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА, ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ДОГОВОРА И НЕГОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ!

От името на „Център за Професионално Обучение и Ориентиране“ (ЦПОО) ООД – организация, специализирана в обучение на експертите от публичната администрация, Ви каним да участвате в предстоящото уникално обучение, което ще се проведе в Парк и СПА Хотел Марково на 26-ти и 27-ми Март 2020 г..

За участие в Обучението следва да попълните регистрационната форма и да заплатите такса за участие за един участник е в размер на: 235 лв. (двеста и тридесет и пет лева)без ДДС при настаняване в двойна стая и 270 лв. (двеста и седемдесет лева) без ДДС при единично настаняване.

Регистрацията за участие е с краен срок не по-късно от 25.03.2020 г. (или до изчерпване на местата) .

 

С уважение,

Пенка Кефалова

 

 


 

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА изтеглете от ТУК

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ изтеглете от ТУК

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за участие в сертифициращо обучение изтеглете от ТУК 

 

Работен форум на професионалистите

 • ПДФ

Уважаеми колеги,

Националният Институт по Обществени Поръчки и Центърът за Професионално Обучение и Ориентиране, Ви предоставят възможността да участвате на работния форум на професионалистите с легитимно право от НАПОО за издаване на сертификати, на тема:

НАЙ- ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ И НАРУШЕНИЯ В ПРИЛАГАНЕТО НА НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. ПРАКТИКА ПО ЗОП И ППЗОП.

27 април 2017 г.

гр. София, хотел Рамада, зала Мерждан

Лектори: адв. Ева Радева, международен експерт обществени поръчки, Изпълнителен Директор НИОП

адв. Надежда Йорданова, Зам – изпълнителен Директор НИОП

Даниел Динев – Държавен експерт Министерство на труда и Социалната политика,

Цветан Стоевски – Директор Дирекция „Обществени поръчки и концесии“ Столична Община

На база проучването, направено от Национален институт по обществени поръчки и Национална асоциация правна инициатива за отворено управление от работния форум на професионалистите през февруари 2017, актуалните теми, по които очаквате новият ни работен форум са:

  • Изчисляване на прогнозната стойност на обществените поръчки
  • Разработване на документацията
  • Удължаване срока за получаване на оферти
  • Разработване на критерии за подбор и показатели на методиката за оценка
  • Цикъл на планиране и управление на обществените поръчки и изграждане на звена за управление на обществените поръчки
  • Съкращаване на сроковете за получаване на оферта и провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление
  • Ангажиране на външни експерти в работата на комисията по разглеждане и оценка на офертите
  • Събиране на оферти с обява и покана до определени лица по чл. 20, ал. 3 от ЗОП: избор между обява и покана; удължаване срока – основни грешки; разяснения по условията на обществената поръчка; окомплектоване и подаване на оферти – приложимост на ЕЕДОП – да или не; правомощия на комисията
  • Основни прилики и разлики между открита процедура и публично състезание по ЗОП: публикуване; срокове за подаване на оферти, изменения и разяснения; мотиви за липсата на обособени позиции; обръщане на реда за разглеждане на оферти; документиране работата на комисията
  • Критерии за подбор на участниците: допустими критерии за подбор и начин на обявяване; доказателства за съответствие с критериите за подбор в хода на процедура/възлагане и преди сключване на договор за обществена поръчка – основни грешки; използване капацитета на трети лица
  • Гаранции за изпълнение: допустими форми; изисквания на възложителя към гаранцията за изпълнение и оповестяване
  • Участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки: изисквания и особености при обединенията като участници в обществени поръчки; участие на подизпълнители и трети лица – възможности за замяна; окомплектоване на офертите; съдържание на заявленията за участие/офертите по чл. 39 от ППЗОП; ЕЕДОП – попълване, подписване, представяне, промени в съдържанието на първоначално представения ЕЕДОП; подаване на заявления за участие/оферти
  • Работа на комисията за провеждане на процедура по ЗОП: състав на комисията; възможни подходи за работа на комисията – стандартен и обърнат ред за разглеждане на оферти; публични заседания; допускане на кандидати/участници; разглеждане, оценка и класиране на офертите, изискване на разяснения, писмени обосновки по чл. 72 от ЗОП; документиране работата на комисията – протоколи и доклад
  • Сключване на договор за обществена поръчка – представяне на документи, срокове, несъществени изменения. Връщане на мостри
  • Финансови корекции при доставки, услуги и строителство за периода май 2016 – март 2017 година
  • Коментар на практиката на КЗК и ВАС за периода юни 2016 – март 2017 година

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА изтеглете от ТУК

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ изтеглете от ТУК

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за участие в сертифициращо обучение изтеглете от ТУК

Такса за участие: 100 лв. (без вкл. ДДС)

Отстъпки: При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 7% отстъпка.

Цената включва: лекции, учебни материали, нормативната уредба на ЗОП и ППЗОП, 1 обяд, 2 кафе- паузи и сертификат за преминато обучение.

Начин на плащане: по банков път

Банка: Първа Инвестиционна банка АД

IBAN: BG80FINV91501000016306; BIC: FINVBGSF

Титуляр на сметката: „Център за професионално обучение и ориентиране“ ООД

Краен срок за записване: 26 април 2017 г.

Моля, изпратете попълнен формуляр на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или на факс: 02/9810116

 

ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ:

НАПОО СЕРТИФИЦИРАЩ ФОРУМ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ ЮНИ 2017 В ЗЛАТНИТЕ ПЯСЪЦИ

Етап 1: Разискване на съществени въпроси по приложението на ЗОП и ППЗОП за периода март – юни 2017. Семинарът ще се проведе на 15 – 17 юни в Грифит Хотел „Болеро“, к.к.  Златни пясъци.

Допълнителна информация по всички въпроси, свързани със семинара, можете да получите на тел. 0888259769; 0892213591, 0892230041, 0896817508, 0896817484 или на e-mail: office@ptoc.bgСертифицирани обучения по ЗОП, декември 2015 г.

 • ПДФ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Нашите дългогодишни партньори „Национален институт по обществени поръчки“ и ние от Център за професионално обучение и ориентитране, “,  имаме удоволствието да Ви поканим за участие в  Есенно - Зимните ни Сесии, както следва:

МОДУЛ 2: ИНТЕНЗИФИЦИРАНЕ НА УСИЛИЯТА ЗА ПРИ АДРЕСИРАНЕТО НА ПРОБЛЕМИТЕ С РАЗХОДВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ДНИТЕ 15,16 ДЕКЕМВРИ, ХОТЕЛ „ДРУЖБА“ 1, ГР. БАНКЯ

МОДУЛ 3: СЕРТИФИКАЦИОННА - ЕСЕННО – ЗИМНА СЕСИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ДНИТЕ 2-4 ДЕКЕМВРИ, В СПА ХОТЕЛ „ОЛИМП“, ВЕЛИНГРАД

Нашите лектори през Есенно - Зимната Сесия са:

· адв. Ева Радева, Международен експерт по обществени поръчки;

· Цветан Стоевски, Директор Дирекция обществени поръчки, Столична община;

· Стефан Белчев, Директор Дирекция „Вътрешен одит“ на Министерство на    финансите;

· Даниел Динев, Държавен експерт в  Отдел „Управление на качеството“ в ГД „Европейски фондове, международни проекти и програми“,  министерството на труда и социалната политика;

· Огнян Тодоров, Директор на Дирекция „Вътрешен одит” в НАП ;

· Гергана Кирова,  „Националния институт по обществени поръчки“.

Никога цените ни не са били толкова оптимизирани. За включването си в Модул 1 и Модул 2, ще получите Удостоверение за участие от Националния Институт по Обществени Поръчки

За включването си в Модул 3 ще получите Удостоверение за част от професия – „Обучителен модул – Тръжни процедури по ЗОП, Нормативна уредба на обществените поръчки“, специалност 3451204 „Икономика и мениджмънт“ след успешно полагане на тристепенен тест за проверка на знанията.

„НИОП“ е легитимен да предостави удостоверения благодарение на партньорството с Центъра за професионално обучение и ориентиране ООД, София. Удостоверенията се вписват в „Националната агенция за професионално образование и обучение“.

 

С уважение,

 

Екипът на НИОП и ЦПОО

ЦПОО съвместно с НИОП организират три дневен обучителен модул на 11-13 декември 2013 г.

 • ПДФ

СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ОРИЕНТИРАНЕ СЪВМЕСТНО С НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

С връчване на Удостоверение за част от професия – „Обучителен модул – Тръжни процедури по ЗОП, Нормативна уредба на обществените поръчки“, специалност 3451204 Икономика и мениджмънт за всички участници, положили успешно теста.

 

11, 12, 13 декември 2013 г ¬ Хотел “Олимп”, Велинград

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


За нас е изключително удоволствие да  поканим Вас и Ваши служители  за участие в сертифициращо обучение, което ще се проведе на 11, 12 и 13 декември 2013 г.  в Спа Хотел „ОЛИМП” – Велинград.

Обучението се организира от Сдружение „ НАЦИОНАЛЕН  ИНСТИТУТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“  със сертифициран център в сферата на обществените поръчки, какъвто е «ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАНО ОБУЧЕНИЕ И ОРИЕНТИРАНЕ» ООД.

продължава>

НИОП организира обучение на тема: „ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЗОП. ОСНОВНИ СТЪПКИ ЗА УСПЕШНО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В НОВИЯ ПРОРАМЕН ПЕРИОД 2014 - 2020“ - 13 НОЕМВРИ 2013, ЗАЛА „РИЛА“, „ШЕРАТОН“

 • ПДФ

„ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЗОП. ОСНОВНИ СТЪПКИ ЗА УСПЕШНО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В НОВИЯ ПРОРАМЕН ПЕРИОД 2014 - 2020”, едноднеВЕН РАБОТЕН ФОРУМ

13 НОЕМВРИ 2013, ЗАЛА „рИЛА“, „ШЕРАТОН“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с високия интерес към предстоящите изменения и допълнения в ЗОП и изключително значимите теми, касаещи цялостния цикъл на реализация на Обществените поръчки: видовете процедури по ЗОП, избор на подходяща процедура, основните правила при разработването на тръжно досие, постигането на взаимовръзка между всеки един от документите на тръжното досие, определянето на показателите и тяхната тежест в методиката за оценка при критерий икономически най-изгодна оферта, основните нарушения, които Възложителите допускат при разработване на документацията , при обявяване на процедурата, при работата на оценителната комисия и сключване на договора за възлагане на обществена поръчки, Националният институт по обществени поръчки (НИОП) с голямо удоволствие организира за Вас работен форум на тема: „ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЗОП. ОСНОВНИ СТЪПКИ ЗА УСПЕШНО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТЕНИ ПОРЪЧКИ в новия програмен период 2014 - 2020”,

продължава>