• 1.jpg
  • 40435_2_.jpg
  • 5635899010_9843d90a46.jpg
  • benchmarking-1-150.jpg
  • online-02.jpg
  • stylba.jpg
  • Training-CR-150x90.jpg
  • ПДФ

„ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ОРИЕНТИРАНЕ” ООД

(ЦПОО ООД) е дружество с ограничена отговорност с адрес на управление и седалище: гр. София, район Средец, ул. „Гогол” 21, ЕИК 175313939, представлявано и управлявано от Пенка Кефалова

 

Главната цел на „ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ОРИЕНТИРАНЕ” е да обучава клиенти, както от държавния, така и от частния сектор в специфичните области
В центъра работят високо квалифицирани служители с дългогодишен опит в разработване на обучителни модули, семинари, конференции, в различни области. Познанията им са в областта на:
- комуникацията;
- ИТ;
- организиране на мероприятия;
„ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ОРИЕНТИРАНЕ” ООД се придържа към три основни принципи на предлаганите услуги, а именно:
  • КАЧЕСТВО – организацията ни инвестира време и ресурси за осигуряване на търсеното високо качество на услугите ни от всички клиенти, в условията на непрекъсното изменящите се външни условия, защото ние изслушваме и разбираме клиентите си.

  • ЕФЕКТИВНОСТ - екипа на организацията е млад и амбициозен. Високите резултати, които екипа винаги постига се базират на предоставената възможност за оперативна самостоятелност и удовлетвореност от приноса си към процеса на работа.
  • ИНОВАЦИЯ – В дългосрочен план за успех може да се говори, единствено ако се генерират нови идеи и подходи. Фирмата насърчава служителите си да бъдат креативни и да реализират идеите си в практиката

Непрекъснатото развитие на фирмата и израстването и като име в съответния сектор изисква непрекъснато квалифициране на персонала, което води до непрекъснато и целенасочено поддържане на високо ниво на квалификация в конкретните области. ЦПОО ООД постига това с участвайки в различни програми за обучение, семинари и конференции в чужбина.

 

Последно променен на Понеделник, 13 Март 2017 09:17