• 1.jpg
  • 40435_2_.jpg
  • 5635899010_9843d90a46.jpg
  • benchmarking-1-150.jpg
  • online-02.jpg
  • stylba.jpg
  • Training-CR-150x90.jpg

Сертифицирани обучения по ЗОП, декември 2015 г.

  • ПДФ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Нашите дългогодишни партньори „Национален институт по обществени поръчки“ и ние от Център за професионално обучение и ориентитране, “,  имаме удоволствието да Ви поканим за участие в  Есенно - Зимните ни Сесии, както следва:

МОДУЛ 2: ИНТЕНЗИФИЦИРАНЕ НА УСИЛИЯТА ЗА ПРИ АДРЕСИРАНЕТО НА ПРОБЛЕМИТЕ С РАЗХОДВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ДНИТЕ 15,16 ДЕКЕМВРИ, ХОТЕЛ „ДРУЖБА“ 1, ГР. БАНКЯ

МОДУЛ 3: СЕРТИФИКАЦИОННА - ЕСЕННО – ЗИМНА СЕСИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ДНИТЕ 2-4 ДЕКЕМВРИ, В СПА ХОТЕЛ „ОЛИМП“, ВЕЛИНГРАД

Нашите лектори през Есенно - Зимната Сесия са:

· адв. Ева Радева, Международен експерт по обществени поръчки;

· Цветан Стоевски, Директор Дирекция обществени поръчки, Столична община;

· Стефан Белчев, Директор Дирекция „Вътрешен одит“ на Министерство на    финансите;

· Даниел Динев, Държавен експерт в  Отдел „Управление на качеството“ в ГД „Европейски фондове, международни проекти и програми“,  министерството на труда и социалната политика;

· Огнян Тодоров, Директор на Дирекция „Вътрешен одит” в НАП ;

· Гергана Кирова,  „Националния институт по обществени поръчки“.

Никога цените ни не са били толкова оптимизирани. За включването си в Модул 1 и Модул 2, ще получите Удостоверение за участие от Националния Институт по Обществени Поръчки

За включването си в Модул 3 ще получите Удостоверение за част от професия – „Обучителен модул – Тръжни процедури по ЗОП, Нормативна уредба на обществените поръчки“, специалност 3451204 „Икономика и мениджмънт“ след успешно полагане на тристепенен тест за проверка на знанията.

„НИОП“ е легитимен да предостави удостоверения благодарение на партньорството с Центъра за професионално обучение и ориентиране ООД, София. Удостоверенията се вписват в „Националната агенция за професионално образование и обучение“.

 

С уважение,

 

Екипът на НИОП и ЦПОО